Välkommen tillbaka hit hösten 2024 då vi startar upp arbetet med Enköpings Lucia igen – en tradition sedan 1941!

Enköpings Lucia 2016

Lyckad nystart & varmt tack till alla som hjälpt oss hjälpa!

Enköpings skönsjungande lucia 2016 Erica Lindberg med tärnor spred glädje och ljus till många i kommunen samtidigt som pengar samlades in till lokala föreningar och välgörande ändamål med Enköpingskoppling. Nystarten av Enköpings Lucia blev en succé.

Foto: Anders Forngren, Enköpings-Posten

Många engagerade

Enköpings Lucia har engagerat många i kommunen. Hjärtligt tack till:

Drygt 31 000 kr insamlade

Projektet Enköpings Lucia 2016 samlade in pengar från bokade luciatåg hos företag och organisationer under cirka två veckors tid, gåvor från publiken vid två luciavesprar i Vårfrukyrkan på luciadagen och genom frivilliga inbetalningar till Enköpings Lucias Swishkonto under perioden från det att luciakandidaterna presenterades till och med luciaveckan. Totalt samlades det in 31 173 kronor, som går oavkortat till luciakandidaternas val av lokala föreningar och välgörande ändamål med Enköpingskoppling.

FUB får största gåvan

Hälften av beloppet går till lucias val och resten fördelas jämt mellan de övriga åtta kandidaternas val. FUB Enköping var förutom lucias val, även två andra luciakandidaters val och får därmed den allra största gåva. FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättningar samt deras anhöriga ska få ett bra liv.

Så här fördelar sig gåvorna:

Enköpings Lucia fortsätter

Den 16 januari 2017 hade projektgruppen för Enköpings Lucia ett uppföljningsmöte och då togs också beslut om att fortsätta med luciafirandet på den nu framgångsrika inslagna vägen. Alla deltagande arrangörer och samarbetspartners under 2016 vill även fortsätta bidra och vara aktiva under ett Enköpings Lucia 2017. Vi ses och hörs därför om ett tag igen!

Bästa hälsningar från

Arrangörerna IOGT-NTO och Enköpings-Posten i samverkan med Enköping Centrumsamverkan, Idéer Med Mera, Lions, NBV och Rotary