Välkommen tillbaka hit hösten 2024 då vi startar upp arbetet med Enköpings Lucia igen – en tradition sedan 1941!

Enköpings Lucia 2017

Hjärtligt tack till alla som hjälpt oss hjälpa!

Enköpings skönsjungande lucia 2017 Klara Edin med tärnor samt kör spred glädje och ljus till många i kommunen samtidigt som pengar samlades in till lokala föreningar och välgörande ändamål med Enköpingskoppling. Denna gång finslipade vi det framgångsrika konceptet från nystarten 2016.

Foto: Germund Andersson

Ännu fler engagerade

Årets Enköpings Lucia engagerade många i kommunen. Varmt tack till:

Drygt 41 000 kr insamlade

Projektet Enköpings Lucia samlade under 2017 in pengar från bokade luciatåg hos företag och organisationer mellan den 10–17 december, gåvor från publiken vid två luciavesprar i Vårfrukyrkan på luciadagen och genom frivilliga inbetalningar till Enköpings Lucias Swishkonto under perioden från det att luciakandidaterna presenterades till och med luciaveckan. Totalt samlades det in hela 41 143 kronor – en ökning med cirka 10 000 kr från förra året – som går oavkortat till luciakandidaternas val av lokala föreningar och välgörande ändamål med Enköpingskoppling.

Årets nyheter

  • Kröningen separat event. Årets kröningsceremoni gjordes om till ett eget separat evenemang några dagar före själva luciadagen och ägde rum på Stora torgets scen, istället för som tidigare kröning på kyrktrappan mellan de två luciavesprarna i kyrkan. Det gick över förväntan: lockade många åskådare och engagerade handlarna.

 

  • Egen luciasång. Nu har vi också en alldeles egen luciasång – ”Enköpings Lucia”. Körledare Viktoria Strandberg står för text och musik.

Ena Bugg & Swing får största gåvan

Hälften av beloppet går till lucias val och resten fördelas jämt mellan de övriga sex kandidaternas val. Ena Bugg & Swing var lucias Klara Edins val, som därmed får den största gåva. Ena Bugg & Swing bedriver dansverksamhet i Enköping för både barn och vuxna inom bugg- och rock´n´-rollsektionen. Så här fördelar sig årets gåvor:

Ses till hösten

Den 16 januari 2018 hade projektgruppen för Enköpings Lucia ett uppföljningsmöte och då togs också beslut om att fortsätta med luciafirandet på den nu framgångsrika inslagna vägen. Vi ses och hörs därför om ett tag igen!

 

Bästa hälsningar från

Arrangörerna IOGT-NTO och Enköpings-Posten i samverkan med Enköping Centrumsamverkan, Idéer Med Mera, Lions, NBV, Rotary, Lowlife Productions och Frilans Anne Nilsson

 
Hur det ser ut?

Se videon från lucia 2017