Välkommen tillbaka hit hösten 2024 då vi startar upp arbetet med Enköpings Lucia igen – en tradition sedan 1941!

Enköpings Lucia 2018

Varmt tack till alla som hjälpt oss hjälpa!

Enköpings skönsjungande lucia 2018 Ida Ågren med tärnor samt luciakör spred glädje och ljus till många i kommunen samtidigt som pengar samlades in till lokala föreningar och välgörande ändamål med Enköpingskoppling. De senaste två årens framgångsrika modernisering av Enköpings Lucia har blivit en riktig succé och är här för att stanna. För tredje året sökte vi nya kandidater som tyckte om att sjunga och sprida glädje.

Enköpings lucia 2018 Ida Ågren sjunger tillsammans med luciakandidater och luciakören under luciavesper i Vårfrukyrkan, Enköping.
Foto: Lotta Lille/Enköpings-Posten
Foto: XLNT Pictures

Engagemang från olika håll

Årets Enköpings Lucia engagerade som tidigare år många i kommunen. Hjärtligt tack till:

Över 50 000 kr insamlade

Projektet Enköpings Lucia samlade under 2018 in pengar från bokade luciatåg hos företag och organisationer mellan den 10–16 december, gåvor från publiken vid två luciavesprar i Vårfrukyrkan på luciadagen och genom frivilliga inbetalningar till Enköpings Lucias Swishkonto under perioden från det att luciakandidaterna presenterades till och med luciaveckan.

Totalt samlades det in hela 50 861 kronor – återigen en ökning med cirka 10 000 kronor jämfört med förra året – som går oavkortat till luciakandidaternas val av lokala föreningar och välgörande ändamål med Enköpingskoppling.

Foto: XLNT Pictures
Foto: XLNT Pictures

Gymnastikföreningen fick största gåvan

Hälften av beloppet går till lucias val och resten fördelas jämt mellan de övriga fem kandidaternas val. Enköpings SK Gymnastikförening var lucias Ida Ågrens val, som därmed får den största gåva. Enköpings SK Gymnastikförening vill sprida rörelseglädje med 342 gymnaster som tränas varje vecka av 70 aktiva tränare.

Så här fördelar sig årets gåvor:

Enköpings Lucia fortsätter

  • Utökad musikunderhållning vid kröningen. Förra årets uppskattade kröningsceremoni på Stora torgets scen byggdes ut med ett ännu bredare musikprogram, där flera av tidigare års luciakandidater sjöng egna låtar. I år fick vi också extra bra ljud tack vare TJ Scenproduktioner.

 

  • Mer intäkter från luciatåg. För att få in mer pengar till våra välgörande ändamål höjdes minimipriset för våra luciatåg till 1 500 kronor.

 

  • Nu också på Instagram. Vi ökade vår synlighet och aktivitet i sociala medier via ett eget Instagram-konto där den som vill kan få en liten inblick i livet som luciakandidat.
Foto: XLNT Pictures

… och 2019 års nyhet

Barnföreställning i kyrkan. För att alla ska få njuta av vårt luciatåg i Vårfrukyrkan kommer vi att arrangera en specialföreställning för barn före de båda luciavesprarna 2019. Vi hoppas att det kommer bli en bra lösning för alla parter.

 

Vi ses till hösten!

Arrangörerna IOGT-NTO och Enköpings-Posten i samverkan med Enköping Centrumsamverkan, Idéer Med Mera, Lions, NBV, Rotary, Lowlife Productions och Frilans Anne Nilsson