Rösta senast 13 december på vilken barn- och ungdomsförening som ska få största luciagåvan!

Sex föreningar delar på luciagåvan 2023

I år blir det sex lokala barn- och ungdomsföreningar som får ta del av Enköpings Lucias insamlade överskott. Läs mer om dessa nedan. Den förening som får allra flest röster av Enköpingsborna får 50 procent av överskottet, resten fördelas jämnt mellan de övriga

1. Enköpings Rugbyklubb

– förebygger droger, våld och kriminalitet

Enköpings Rugbyklubb har en särskild ungdomssatsning – Rugby for all – som syftar till att knyta till sig ungdomar för att hålla dem borta från droger, våld och kriminalitet. Målet är att fånga in unga mellan 10–17 år i klubbens sociala gemenskap för att få dem att avstå från dessa destruktiva saker. Förutom att träna och spela rugby kan projektet också innehålla träffar med vuxna varje vecka, även under sommarlovet, läxhjälp och annan social verksamhet.

2. Enköpings Segelsällskaps ungdomssektion

– möjliggör segling för alla unga

Enköpings Segelsällskaps ungdomssektion vänder sig till barn och ungdomar mellan 7–17 år som vill lära sig segla. Segling, som är en materialsport, utesluter ofta barn vars föräldrar inte har råd att köpa en egen jolle. Det är något som ungdomssektionen motverkat i över 50 år genom att tillhandahålla båtar och flytvästar – allt som behövs är intresset. Medlems- och deltagaravgifterna hålls på en nivå som möjliggör att aktiviteterna är tillgängliga för unga från en bred målgrupp och olika socioekonomiska förhållanden.

3. Fjärdhundra fritidsgård

– skapar meningsfull fritid för unga

Fjärdhundra fritidsgård har som mål att ungdomar i trakten ska känna sig trygga, respekterade och få en meningsfull fritid. På fritidsgården kan de umgås med vänner, träffa engagerade vuxna, spela spel, göra smycken, baka, få hjälp med läxor, vara med i olika tävlingar, åka på roliga utflykter, spela biljard och pingis, göra aktiviteter i gympasalen eller utomhus och mycket annat. Fritidsgården ligger i Fjärdhundraskolan.

4. Föreningen Victoria

– hjälper funktionsvarierade bli sitt bästa jag

Föreningen Victoria hjälper barn och ungdomar med funktionsvariationer. Ändamålet är att bedriva ideell verksamhet för denna målgrupp för att utveckla deras fritidsintressen och stödja dem i att utvecklas till sina allra bästa jag. Utdelning av pengar sker varje år till material, hjälpmedel, aktivitet eller liknande som kan stödja den ansökande personen eller närstående.

5. Stödgruppen Hoppet

– ger barn i sköra familjer nytt hopp

Stödgruppen Hoppet hjälper barn till föräldrar i missbruk eller med psykisk ohälsa. Ofta är det en stor familjehemlighet som dessa barn bär på, i ensamhet och tysthet. Här får de chansen att träffa andra barn i liknande situation och tillsammans med gruppledare sätta ord på sina tankar och känslor som kan hjälpa dem att må bättre. Under gemensam fika med barnen är tanken att ha roligt, även om det pratas om svåra saker. Stödgruppen Hoppet har verkat sedan 20 år via Familjens hus i Enköping. Deltagandet är kostnadsfritt.

6. Tillsammanskraft

– bidrar till tryggare och mänskligare värld

Projektet Tillsammanskraft vill bidra till en barn- och ungdomskultur som motverkar alla typer av mobbning, våld och nedtryckande härskartekniker. Det drivs av inspiratören och före detta läraren Göran Davidsson. Projektet vill utveckla de fyra styrkorna godhet, empatisk förmåga, positiv självkänsla och social kompetens. Från att ha börjat i Enköpings skolor, vänder sig projektet nu även till skolor i hela Mälardalen. Gåva från Enköpings Lucia går däremot endast till verksamhet i Enköping.