Välkommen tillbaka hit hösten 2024 då vi startar upp arbetet med Enköpings Lucia igen – en tradition sedan 1941!

Föreningar som stöds 2022

Nedan listas organisationerna som stöttade Enköpings Lucia 2022, med vinnaren framhävd.

Children with love

Organisationen Children with love grundades i april 2021 av Filip Lange från Enköping, som själv utsattes för sexuella övergrepp tidigt i livet. Sedan dess har han arbetat hårt för att förhindra att fler utsätts och för barns rätt till ett liv fritt från övergrepp. Organisationen har idag många engagerade och ständigt samtal med utsatta.

Enköpings Extremsport

Föreningen Enköpings Extremsport ägnar sig främst åt skateboard och allt vad det innebär. Skatehallen finns på Sandgatan 9 och den nya utomhusanläggningen ligger bakom Pepparrotsbadet. Allt arbete sker med ideella krafter.

Föreningen Victoria

Föreningen Victoria hjälper barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Ändamålet är att bedriva ideell verksamhet för denna målgrupp för att utveckla deras fritidsintressen och stödja dem i att utvecklas till sina allra bästa jag. Utdelning sker varje år till material, hjälpmedel, aktivitet eller liknande som kan stödja den ansökande personen eller närstående.

Romberga fritidsgård

Romberga fritidsgård ligger i det blå huset på Rombergagatan. Där kan barn och ungdomar chilla med vänner, träffa engagerad personal, spela instrument, sjunga, dansa, spela spel, få hjälp med läxor, åka på roliga utflykter och mycket annat. Målet är att deltagarna ska känna sig trygga, respekterade och få en meningsfull fritid.

Tillsammanskraft till 1000

Genom initiativtagaren Göran Davidssons projekt ”Tillsammanskraft till 1000” kan vi tillsammans vara med och förebygga våld och otrygghet bland barn och unga i Enköpings kommun. Projektet vill utveckla styrkorna: godhet, empatisk förmåga, positiv självkänsla och social kompetens.