Stöd till lokala goda syften

I vanliga fall brukar varje luciakandidat få välja vilken lokal förening eller vilket välgörande ändamål med Enköpingskoppling som överskottet från Enköpings Lucia ska gå till. I år då vi inte har en omröstning om luciakandidater låter vi istället Enköpingsborna själva få vara med och rösta fram vilken förening/verksamhet som ska få största luciagåvan, 50 procent av överskottet. Resten av överskottet fördelas jämt mellan de övriga föreningarna. Se vilka fem föreningar/verksamheter det finns att rösta på.

 

Pengarna kommer in från bokade luciatåg hos företag och organisationer, gåvor från publiken vid en barnföreställning, två luciavespers och genom frivilliga inbetalningar till Enköpings Lucia via Swish.

 

Enköpings Lucia har i stort sett inga utgifter, utan allt ska i så stor utsträckning som möjligt täckas av sponsring från företag och organisationer i utbyte mot synlighet inom ramen för arrangemanget.