Välkommen tillbaka hit hösten 2024 då vi startar upp arbetet med Enköpings Lucia igen – en tradition sedan 1941!

Stöd till lokala goda syften

Från och med 2023 får Enköpingsborna rösta fram vilken lokal barn- och ungdomsförening som ska få den allra största luciagåvan, 50 procent av överskottetResten av överskottet fördelas jämt mellan de övriga föreningarna. Tidigare år har deltagande luciakandidater fått göra detta val, där lucias val fått den största gåvan. 

Pengarna kommer in från bokade luciatåg hos företag och organisationer, gåvor från publiken vid en barnföreställning, två luciavespers och genom frivilliga inbetalningar till Enköpings Lucia via Swish.

Enköpings Lucia har i stort sett inga utgifter, utan allt ska i så stor utsträckning som möjligt täckas av sponsring från företag och organisationer i utbyte mot synlighet inom ramen för arrangemanget.