Stöd till lokala goda syften

UPPDATERING PÅ GÅNG!

 

Varje luciakandidat har själv fått välja vilken lokal förening eller vilket välgörande ändamål med Enköpingskoppling som överskottet från Enköpings Lucia ska gå till. Se vilka de har valt.

 

Pengarna kommer in från bokade luciatåg hos företag och organisationer, gåvor från publiken vid två luciavespers och genom frivilliga inbetalningar till Enköpings Lucia via Swish.

 

Enköpings Lucia har i stort sett inga utgifter, utan allt ska i så stor utsträckning som möjligt täckas av sponsring från företag och organisationer i utbyte mot synlighet inom ramen för arrangemanget.

 

Av allt överskott går 50 procent till lucias val. Resten fördelas jämt mellan de övriga kandidaternas val.