Rösta senast 13 december på vilken barn- och ungdomsförening som ska få största luciagåvan!
Historik

Enköpings Lucia 80 år – några nedslag i arkivet

Erbjuder en nostalgisk återblick genom årtiondena av luciafirande i Enköping, där arkivmaterial hjälper till att återuppliva minnena och högtidens rika historia i staden.

1941

Firandet av Enköpings Lucia startar tack vare Sveriges godtemplares ungdom, SGU, i Enköping. De vill göra något trevligt för att samla in pengar till sin verksamhet för att förhindra tuberkulos – en på den tiden allvarlig sjukdom som drabbade många svenskar. SGU finns inte längre, men IOGT och sedermera IOGT-NTO AA Afzelius för traditionen vidare. Vår allra första lucia heter Britta Eriksson.

 
1951

Årets lucia är 16-åriga Asta Swärd, en av fem luciakandidater detta år. Det kommer in rekordmånga godkända röster – hela 6 331. Lucian presenteras av juryns ordförande riksdagsman Edvin Thun på Saga-bio, någon vecka före lucia, och kröns sedan på luciadagen av stadsfullmäktiges ordförande Anselm Andersson i gamla Tennishallen. Dagen avslutas med fest. Behållningen tillfaller SGU för välgörande ändamål.

 
1969

Gunilla Lövgren är årets lucia, vars dotter Evelina blir lucia 1995. Luciatåget förstärks detta år av lucia och tärnor från Åland. Kröningen av Enköpings lucia sker av stadsfullmäktiges ordförande Karl-Henrik Lindeqvist i S:t Ilianshallen med cirka 500 i publiken och följs av en luciabal. Årets insamling uppgår till 362 kronor som skänks till FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn och vuxna, som är den enda gåvomottagaren fram till moderniseringen av Enköpings Lucia 2016.

 
1971

Kungliga Göta Livgarde uppskattar Enköpings Lucias lussande och skickar fint tackbrev till luciakommittén med hälsingar till lucian, Ingela Johansson, och hennes tärnor.

 
1976

Luciageneral Olle Sjöman gratulerar årets lucia Agneta Karlsson. Hon får nästan hälften av rösterna, 1 020 utav 2 512. Det är Agnetas mamma som har föreslagit henne som luciakandidat.

 
1982

Årets lucia Linda Jerlmyr kröns av FUB:s ordförande Lennart Morberg, som krönt många lucior genom åren, vid trappan i kyrkbacken för att direkt därefter framträda med sina tärnor i Vårfrukyrkan. Luciabalen äger detta år rum den 15 december på Joar Blå.

 
1984

Luciakommittén räknar högar med röster. All röstning sker via fysiska röstsedlar, där ogiltiga röster sorteras bort. Hela 58 förslag till lucior kommer in detta år. Lena Örn vinner med ovanligt stor marginal, nästan varannan röst går till henne. På bilden ses Majvor Rosén, trea från höger, som under flera år är luciakörens körledare innan Britt Lindberg tar vid.

 
1989

Sofia Bergsten, som är årets lucia, besöker Gunnar Johansson på långvården. Besök och sång på olika vård- och sjukinrättningar i Enköping har alltid ingått i lucias och hennes tärnors mastiga program under luciadagen.

 
1993

Sara Karlsson blir detta år framröstad till Enköpings lucia. Vid lussandet på lasarettet minns hon hur hon gick in i rollen som ljusets drottning, då hon var ensam att gå in i varje sal. Luciaklänningen finns kvar i garderoben och har använts vid maskerader. Än idag blir hon uppmärksammad för sitt lussande. Det här året åker också Enköping Lucia till Åland över ett stormigt hav.

 
2004

Luciageneralen Olle Sjöman, som började som stjärngosse 1941, uppmärksammas av kommunfullmäktige för sitt långa engagemang för Enköpings Lucia från starten – 64 år! Nästan lika länge har Hans Pettersson (HP) deltagit i luciakommittén, men mer i bakgrunden. Britt Wassler, nu Lindberg, är också en långvägare som hjälper till med luciasången på olika sätt i 30 år, framför allt som körledare.

 
2006

Detta år lussar Enköpings Lucia även i Ronco Biellese, norra Italien. Angelica Klarbo som var 2005 års lucia åker med tillsammans med sina tärnor. I tio års tid åker en luciakör till Italien varje år för att lussa under ledning av Britt Lindberg och Kerstin Maurd. Från och med 2007 åker en separat luciakör från Enköping till Italien, då resan kolliderar med Enköpings Lucias uppträdanden i Enköping. Luciakören bor hemma hos Roncos invånare.

 
2006

Årets lucia Emelie Färnkvist kröns av kyrkoherde Anders Grape, som har denna hedersuppgift i många år, i ett snötomt Enköping. Tidigare har även kyrkoherde Seth Rimbe på 1960-talet ansvarat för detta.

 
2007

IOGT-NTO:s Britt-Marie Lidmo förevigar årets lucia Linn Karlsson med tärnor. Från och med 2006 tar Britt-Marie över som huvudansvarig för Enköpings Lucia tillsammans med Lars Widgar, efter att eldsjälarna Olle Sjöman och HP gått ur tiden 2005 respektive 2006.

 
2010

Årets lucia Agnes Lindeborg åker som brukligt i kortege med häst och vagn för att därefter krönas av kyrkoherde Anders Grape. Hon blev engagerad i luciafirandet och fortsatte med sitt deltagande i Enköpings Lucia några år framåt.

 
2015

Efter att i 74 år på raken ha arrangerat Enköpings Lucia tvingas firandet ställas in, på grund av att det saknas körledare. Tack vare att luciakören, som åkte till Italien, kom hem någon dag före luciadagen erbjöd de sig att göra luciaframträdande i Vårfrukyrkan. Det blir mycket uppskattat och visar att det lokala luciafirandet efterfrågas av många.

 
2016

I början av året meddelar Kerstin Maurd och Britt Lindberg, som under tio år åkte till Italien med en luciakör, att de vill hjälpa IOGT-NTO att försöka starta upp luciatraditionen på nytt i modernare tappning. I april bjuder de därför in Enköping Centrumsamverkan, Lions, Rotary och privatpersoner till ett möte för att diskutera en nystart.

 
2016

De som kandiderar till Enköpings Lucia bjuds nu in till audition där den nya körledaren, Viktoria Strandberg, väljer ut kandidater tillsammans med en jury. Kandidaternas sångvana lyfts fram ännu mer. Nytt är också att varje luciakandidat väljer en barn- och ungdomsförening i Enköping som den vill att pengarna som samlas in ska gå till: lucians val av förening får hälften av pengarna, resten fördelas jämt mellan övriga luciakandidaters val. Tidigare har gåvan enbart gått till FUB under många år. Tack vare flera samarbetspartners, många sponsorer och att allt arbete fortfarande är ideellt kan ännu mer pengar samlas in än tidigare.

 
2017

Nya moderna Enköpings Lucia blir en succé och fortsätter. Så här ser annonsen ut detta år där 2016 års lucia Erica Lindberg syns på bild. Kröningen av lucia lyfts nu fram som ett eget evenemang och äger rum på Stora torgets scen några dagar före luciadagen, istället för som tidigare i trappen vid kyrkbacken under luciadagen. Först ut som krönare med det nya konceptet är popsångaren, Enköpingsbon och 2000 års lucia Elin Lanto, som kröner årets lucia Klara Edin.

2019
Premiären för en barnföreställning före de vanliga luciavesprarna i Vårkyrkan blir succé. Den skapas för att alla ska få njuta av luciatåget – både stora och små. Detta år bjuds också Enköpings Lucia in till Italien igen för att återknyta de gamla kontakterna i Ronco Biellese, där Kerstin Maurd håller i trådarna.
2020
Inställt luciafirande på grund av coronapandemin, som också stängde ned det mesta i samhället. Amanda Ilic, 2019 års lucia, hoppar in som lucia även under coronaåren 2020 (innan det ställdes in) och 2021.
2021
Enköpings Lucia firar hela 80 år och vi bjuder in tidigare lucior och tärnor till återträff. Fortfarande råder coronapandemi och arrangemanget får anpassa sig efter det. Enköpingsborna får nu chansen att själva rösta fram vilken av sex utvalda barn- och ungdomsföreningar som ska få den största luciagåvan detta år – istället för luciakandidaterna som brukligt.