Syfte

Enköpings Lucia vill sprida glädje och ljus till så många som möjligt i kommunen och samtidigt samla in rejält med pengar till det lokala föreningslivet och välgörande ändamål med Enköpingskoppling.